Back To Browse Categories

An Kreyòl :Prensip Fondamantal nan Èd Financier

Playlist: An Kreyòl :Prensip Fondamantal nan Èd Financier

Ki diferans ki genyen ant yon don (grant) ak yon prè (loan)?

See Full Transcript